کد خبر: 6115
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

ستاره بتای جبار / / / Rigel / /

بتای جبار یا پای شکارچی ، هفتمین ستاره ی پر نور آسمان است که در زانوی چپ جبار به رنگ سفید مایل به آبی می درخشد و جرمش 50 برابر جرم خورشید است.ابرغولی است در فاصله 775 سال نوری با درخشندگی 40000 برابر خورشید ودمای 11000 درجه. اگر تابش ستاره در امواج ماوراءبنفش هم به نور ستاره اضافه شود درخشندگی آن به 66000 برابر  خورشید می رسد.همدمی از قدر ۷ درفاصله 2 ثانیه قوسی دارد  که بدلیل نور زیاد ستاره رجل دیدن آن بسیار مشکل است.

این ستاره گرچه ستاره بتای این صورت فلکی است(یعنی باید دومین ستاره باشد) ولی از ستاره آلفا پرنور تر است.


برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://en.wikipedia.org/wiki/Rigel