سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

سال نوری
L.Y, Light year

واحد اندازه گیری فواصل نجومی که برابر است با مسافت طی شده توسط پرتوهای نور یا هرگونه تابش الکترومغناطیسی در طول یک سال خورشیدی(برابربا365.24219روز).

از آنجاییکه نور با سرعت سیصد هزار کیلومتر در ثانیه حرکت می کند یک سال نوری برابر با9.4607 میلیون میلیون کیلومتر است.این مسافت همچنین با 0.3066 پارسک و63240 واحد نجومی نیز برابر است.برای بیان فواصل بین ستارگان وکهکشانها از این واحد استفاده می شود .بدلیل بزرگ بودن برای بیان فواصل بین سیارات از این واحد استفاده نمی شود بلکه از واحد نجومی استفاده می شود.برای مثال فاصله نزدیکترین ستاره تا خورشید ستاره پروکسیما قنطورس به میزان 4.2 سال نوری یا فاصله کهکشان آندرومدا 2.4 میلیون سال نوری است.

جالب است بدانید فاصله ماه تا زمین تنها ۳/۱ ثانیه (ثانیه نوری) وفاصله خورشید تا زمین نیز در حدود ۵۰۰ ثانیه  است.درضمن بسیاری از مردم به دلیل وجود کلمه سال به اشتباه تصور می کنند که سال نوری یک واحد بزرگ زمان است.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://www.haftaseman.ir/webdb/article.asp?id=949

 

 

۷۲۶۰۳۴۸   پیاده سازی : کافه نورون