سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

جرم خورشید
Solar mass

 جرم خورشید برابر با ۹۸۹۱/۱ میلیارد میلیارد میلیون کیلوگرم می باشد.این جرم ۳۳۲۹۵۰ برابر جرم زمین می باشد. برای بیان جرم سایر ستارگان و جرم کهکشانها از این واحد استفاده می شود.جرم ستارگان دارای ارتباط بسیار مهمی با چگونگی تحول می باشد.

 

۷۶۵۵۶۰۳   پیاده سازی : کافه نورون