تثلیث ماه

 

مدیریت سایت :
                      عبدالرضا لاوری

   


 

 

تابش ماوراءبنفش
Ultraviolet light

قسمتی از طیف الکترومغناطیسی که در نزدیکی منطقه مرئی طیف وقبل از منطقه اشعه ایکس قرار دارد.چشم انسان توانایی دیدن نور ماوراءبنفش را ندارد.طول موج این پرتو بین ۱۰ تا ۴۰۰ نانومتر است(طول موج  بلندتر از اشعه ایکس وکوتاه تر از نور دیدگانی)

بعضی از اجرام سماوی حتی خورشید نیز دارای تابش ماورابنفش می باشد.

 

واژه مرتبط:پرتو ماوراءبنفش دور

برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://en.wikipedia.org/wiki/Ultraviolet

 

 

۴۵۴۱۰۱۷   پیاده سازی : خلیج فارس آنلاین