سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

نور مرئی(دیدگانی)
Visible light

قسمتی از طیف الکترومغناطیسی با طول موجهای بین ۴۰۰ تا۷۰۰ نانومتر که توسط چشم انسان قابل مشاهده است.در یک سمت این ناحیه منطقه مادون قرمز قرار دارد ودر سمت دیگر ماوراءبنفش اشعه ایکس و اشعه گاما.

 

 

 

۷۶۹۸۳۳۵   پیاده سازی : کافه نورون