کد خبر: 5457
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / B Stars / /

رده ای از ستارگان سفید –آبی  که خطوط  قوی هیدروژن و هلیوم خنثی (وخطوط اکسیژن ، نیتروژن و منگنز و نئون یکبار یونیده )از مهمترین ویژگیهای طیفی آنهاست.

ستاره های کوتوله سفید  رده طیفی B از رشته اصلی دارای محدوده وسیعی از خواص ستاره ای هستنند.دمای آنها درمحدوده 10000 درجه کلوین برای زیر رده B9.5 تا 31000 درجه برای زیر ردهB0   وجرم 2.3 تا 14 برابر جرم خورشید ودرخشندگی های 25 تا 25000 برابر خورشید در زمان شکل گیری قرار دارد.عمر آنها نیز بین 800 میلیون سال تا 11 میلیارد سال متغییر است.ستاره های غول و ابرغول رده B   دارای خطوط باریک هیدروژن می باشند که با توجه به آن تقسیم بندی مورگان –کینان  انجام می شود.سرعت چرخش بدور خود بعضی از ستارگان رده B به 250 کیلومتر در ثانیه می رسد.ستارگان رده طیفی BE   ستارگان چرخنده سریعی هستند که ابری بصورت قرص آنها را در برگرفته واین قرص خطوط نشری تولید می کند.ستاره های با سرعت چرخش کمتر, شامل  ستاره های  شیمیایی ویژه  یا ستاره های رده جیوه – منگنز با عنوان Bp   می باشند.بدلیل جوانی ستاره های رده B در قرص کهکشانی ومناطق شکل گیری ستاره ای به چشم می خورند.دمای ستاره های زیر رده های B0 تا B1  آنقدر بالاست که اطراف آنها سحابی نشری بوجود می آیدو نور پراکنده شده توسط سحابی اطراف ستار ه های سردتر, سحابی های بازتابی رابوجود می آورد.

بهمراه ستاره های رده O این ستاره ها اجتماعات ستاره ای OB (OB Associations)را بوجود آورده ودر کنار ابرهای مولکولی حضور دارند.

در حالی که تعداد ستاره های رده B از تعداد ستاره های دیگر  بسیار کمتر  است(از هر 1000 ستاره یکی از رده طیفی B است.)تعدادآنها هزاران برابر از ستاره های رده O بیشتر می باشد وبا توجه به رنگ عموما"آبی, از آنها برای شناسایی بازوهای کهکشان ها استفاده می شود.ستاره های کوتوله رده O به ستاره ای ابرغول رده B  تبدیل می شوند که بعضی از آنها  به ستاره های متغییر درخشان آبی تبدیل می شوند .درخشندگی بعضی ستاره های این نوع به دو میلیون برابر خورشید می رسدوآهنگ کاهش جرم بعضی نیز به صد برابر جرم خورشید در سال می رسد(مانند ستاره اتای کارینا ).ستاره های کوتوله رده طیفی B نیز به غول ودر بعضی موارد به ستاره های متغییر قیفاووسی تبدیل خواهند شد.ستاره های بتا قیفاووسی نیز که ستاره هایی غول یا زیرغول هستند و با دوره های مختلف  چند ساعته کوچک ویزرگ وروشنایی آنها در حد یکصدم قدر تغییر می کند در زمره ستارگان رده طیفیB قرار می گیرند.از روشنترین ستاره های رده طیفی B می توان به ستاره آخرالنهر از رده طیفی B5 IV ستاره  رجل جبار از رده طیفی B8 1a  و سماک اعزل اشاره کرد.