سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

نیتروژن
Nitrogen

نیتروژن یا ازت یکی از عناصر شیمیایی در جدول تناوبی است ؛ نماد آن N و عدد اتمی آن 7 و جرم اتمی عنصر طبیعی آن ۱۴.۰۰۶۷واحد جرم اتمی است. نقطه ذوب آن ۷۳.۳ درجه کلوین ونقطه جوش آن ۷۷.۴ درجه است.از لحاظ فراوانی در کیهان از لحاظ تعداد اتمها رتبه پنجم واز لحاظ جرم رتبه هفتم دارد.نیتروژن معمولاً به صورت یک گاز،غیر فلز، دو اتمی بی اثر، بی رنگ، بی مزه و بی بو است که 78% جو زمین را در بر گرفته و عنصر اصلی در بافتهای زنده است. نیتروژن ترکیبات مهمی مانند آمونیاک اسید نیتریک و سیانیدها را شکل می‌دهد.

برای کسب اطاعات بیشتر  به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d9%86%db%8c%d8%aa%d8%b1%d9%88%da%98%d9%86&SSOReturnPage=Check&Rand=0

 

 

 

 

۷۶۹۸۴۷۴   پیاده سازی : کافه نورون