کد خبر: 5451
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / CARBON NITROGEN OXYGEN CYCLE / /

چرخه واکنشهای هسته ای که عامل تولید انرژی در ستاره های رشته اصلی و با جرم بیشتر از ۱/۱ جرم خورشید می باشد.این چرخه برای اولین بار بطور مستقل از هم  توسط هانس بت و کارل وون Weizsacker در سال 1938 توصیف شده است.در این چرخه  همجوشی چهار عدد هسته هیدروژن یا پروتون وتولید یک هسته هلیوم وجود دارد که در دمای بیشتر از 4 میلیون درجه رخ می دهد.این چرخه به دما بستگی دارد ودر دمای بیش از 20 میلیون درجه عامل اصلی تولید انرژی می باشد.جرم یک هسته هلیوم (4.0027 واحد جرم ا تمی ) کمتر از وزن چهار هسته هیدروژن (4.0304واحد جرم اتمی ) است واین تفاوت جرم مطابق رابطه معروف انشتین به انرژی بصورت تابش گاما تبدیل می شود و ذرات نوترینو و پوزیترون نیز تولید می شوند.حضور کربن به شکل کاتالیزور برای انجام واکنش لازم است.درابتدای چرخه کربن -12 مصرف می شود ولی بعد از چند واکنش دوباره تولید می شود.ایزوتوپهای کربن, اکسیژن و نیتروژن از موادی هستند که در میانه های چرخه تولیدومصرف  می شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر(به زبان انگلیسی) به آدرس زیر مراجعه نمایید:

 

 http://en.wikipedia.org/wiki/CNO_cycle