کد خبر: 5701
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

ستاره گاما اسدی / / / Algiba / Algeiba /

 ستاره گاما اسدی،  ستاره دوتایی زیبا بوده که از دو ستاره با قدرهای 2 و 62/3 تشکیل شده است . ستاره اول از رده طیفی k1III، قطر 34 برابر خورشید دمای سطحی 4400 درجه و درخشندگی آن 400 برابر وجرم آن نیز احتمالاً 4 برابر جرم خورشید است. ستاره دوم نیز از رده طیفی G7II می باشد. رنگ طلایی  تازرد برای هر دو گزارش شده است. جدایی زاویه ای دو ستاره حدود 6/4 ثانیه قوسی است درحالیکه فاصله واقعی دو ستاره در حدود 170 واحد نجومی است. دوره چرخش دوستاره بدور همدیگر حدود 500 تا 600 سال و فاصله آنها نیز 125 سال نوری از زمین است.  ریشه این نام احتمالاً al- jibha (الجبهه) در زبان عربی است.