کد خبر: 5273
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Beta centauri / Agena / Hadar

دومین ستاره پرنور صورت فلکی جنوبی قنطورس.غولی از رده طیفی  B1 بوده وقدر آن 0.61 ودر فاصله  ۵۲۵سال نوری قرار دارد.این ستاره دستگاهی از چند ستاره بسیار نزدیک است.یک همدم با قدر 3.8 در فاصله 1.3 ثانیه قوسی ودو همدم دیگر که با کمک روشهای طیف سنجی کشف شده اند وبا دوره 0.157 و352 روزه بدور آن می چرخند.برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.daviddarling.info/encyclopedia/H/Hadar.html