کد خبر: 5054
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

سحابی جغد / / / M97 / Owl nebula /

این سحابی مانند دو جرم M27  وm57  یک سحابی سیاره ای است.دارای ساختمانی سه لایه است.لایه داخلی با اندازه 182 در 168 ثانیه قوسی دو لایه دیگر را تحت شعاع قرار داده ودو ناحیه با درخشندگی کمتر هم در امتداد محور بزرگ بیضی  وجود دارند که بیانگر دو چشم جغد هستند(این ساختمان ناشی از حفره دو قطبی در لایه مرکزی است).لایه دوم با اندازه حدود 218 ثانیه قوسی ودایروی شکل با داشتن تابش در ناحیه هیدروژن آلفا در عکسهای رنگی با رنگ قرمز مشاهده می شود.این لایه توسط لایه ای ضعیف ونامتقارن دربر گرفته شده ودر نور اکسیژن 3 بار یونیده بهتر خود را نشان می دهد واندازه آن هم در حدود 350 ثانیه قوسی است.تمام این لایه ها با سرعت بین 40 تا 45 کیلومتردر ثانیه در حال انبساط می باشند.

بدلیل ماهیت نامتقارن آن تخمین فاصله تا آن سحابی مشکل بوده وفواصل بین 1300 تا 12000 سال نوری برای آن بیان شده اند.در سال 2003 فاصله 330 سال نوری اعلام شده که اگر آنرا قبول کنیم قطر آن 3 سال نوری (هم اندازه سحابی m27 ) وجرم لایه های آن در حدود نصف جرم خورشید خواهد بود.بنا به همان دلایل تخمین سن سحابی نیز بسیار مشکل است وسنهای بین 6000 تا 12000 سال برای آن تخمین زده شده اند.با مطالعه دقیق ترسرعت لایه ها آشکار شده که مانند دو سحابی سیاره ای دیگر فهرست مسیه ،حد بالا بیشتر به واقعیت نزدیک است.

از آنجاییکه این سحابی مانند بقیه سحابی های سیاره ای در ناحیه اکسیژن 3 بار یونیده با رنگ سبزدارای تابش درخشانی است در ناحیه دیدگانی طیف دارای درخشندگی بیشتری است(قدر دیدگانی 9.9 و قدر عکاسی 12.2)

بکمک دوربین دوچشمی یا تلسکوپی کوچک تنها بصورت ابری کوچک وگرد با نورانیت یکسان بسیار ناچیز وبدون جزییات دیده می شود وبکمک فیلتر خط اکسیژن 3 بار یونیده وبا توان بزرگنمایی کم مقداری بر کیفیت تصویر اضافه می شود.در تلسکوپ 5 اینچ شکستی این فیلترچندان مناسب نیست چراکه تضاد تصویر دو چشم جغد نسبت به نواحی اطراف آن کم تر می شود.به کمک تلسکوپ با قطر 8 اینچ به بالا ستاره مرکزی وسط سحابی با قدر حدود 14شروع به خود نمایی می کند.درون سحابی دو ستاره کم نور دیگر هم وجود دارد که تنها بکمک عکسبرداری آشکار شده اند.

ساختمان نامنظمی که در عکسهای تهیه شده در هیدروژن آلفا  در لبه سحابی به چشم می خورد حتی بکمک تلسکوپهای بسیار بزرگ نیز قبل مشاهده نیست.

پی یر مچین(Pierre Mechain)این سحابی را در سال 1781 میلادی کشف نموده است.در سال 1866 بود که طبیعت گازی بودن آن بکمک مطالعات طیفی آشکار شد.

 

 برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://zuserver2.star.ucl.ac.uk/~idh/apod/image/0905/m97owl_quattrocchi.jpg

 

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

سحابی سیاره ای  NGC 3587

3.4'*3.3'

2600

9.9

11  14

55  01

دب اکبر