کد خبر: 6297
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Parsec / /

یکی از واحد های بیان فواصل نجومی که برابر با 3.259 سال نوری و 206000 واحد نجومی است .پارسک(pc)  در واقع فاصله ای است که فاصله متوسط زمین تاخورشید یعنی یک واحد نجومی به اندازه یک ثانیه قوسی دیده می شود.کیلوپارسک(  kpc )برابر با 1000 پارسک ،مگاپارسک( mpc)برابر با یک میلیون پارسک از دیگر واحدهای بزرگ مورد استفاده در ستاره شناسی می باشد. برای نمونه گفته می شود فاصله خورشید تا مرکز کهکشان راه شیری 8 کیلوپارسک است. کلمه پارسک مخفف کلمات PARallax-SECond  می باشد.