کد خبر: 6002
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Solar storm / /

ذراتی از جنس الکترون و پروتون ویونهای سنگین که در پی انفجارات سطحی خورشید  از آن جدا شده وبه سوی فضا ازجمله زمین رها می شوند. این طوفانها بعد از چند روز به زمین رسیده وموجب اختلالاتی بصورت القاءمغناطیسی در خطوط انتقال نیرو می شوند.ماهواره STEREO با هدف اعلام خطر رسیدن طوفانها به زمین به فضا پرتاب شده است.