سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

الکترون
Electron

یک ذره بنیادی با بار منفی جرم در حال سکون 9.109X10-19  کیلوگرم.

 

ساده ترین اتم طبیعت از یک پروتون ویک الکترون تشکیل شده است.

 

 

۷۶۵۵۵۱۰   پیاده سازی : کافه نورون