کد خبر: 5914
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Aperture Synthesis

تحلیل دهانه

/ / / Aperture Synthesis / /

یک تلسکوپ رادیویی با تحلیل دهانه، آرایه‌ای از تلسکوپهای رادیویی کوچک است که به صورت الکترونیکی به هم متصل هستند و ویژگی‌های یک تلسکوپ بزرگ رادیویی چند کیلومتری از خود نشان می دهند. نرم‌افزارهای مورد استفاده، فاصله دقیق بین تلسکوپها، قطر هر کدام از تلسکوپ‌هاو چگونگی آرایش تلسکوپ‌ها از پارامترهای بسیار مهم برای رسیدن به تلسکوپ نهایی با بهترین وضعیت هستند.

قدرت تفکیک این تلسکوپها قابل مقایسه با تلسکوپ‌های نوری در حد چنددهم ثانیه قوسی بوده و اندازه‌گیری موقعیت دقیق چشمه‌های رادیویی از ره آوردهای این تلسکوپهامی‌باشد.

درروش جدیدتر که توسط مارتین Ryle ابداع شده از چرخش زمین و تغییر مکان تلسکوپ به جای داشتن چندین رادیو تلسکوپ استفاده می‌شود.

مهمترین مثال برای این نوع تلسکوپ‌ها تلسکوپ VLA یعنی آرایه تلسکوپهای خیلی بزرگ و آرایه با محور پایه طولانی یا LBA درآمریکاست. تلسکوپ VLA از 27 رادیو تلسکوپ تشکیل شده که با استفاده از این تکنیک ظاهراً قطر تلسکوپ 36 کیلومتر می باشد واین آرایه در حقیقت امکانات و توانایی‌های یک تلسکوپ 36 کیلومتری را به نمایش می گذارد.