کد خبر: 5855
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / AO Cassipeia / /

یکی از سنگین‌ترین و درخشان‌ترین ستاره‌های دوتایی، دو ستاره با قدر 1/6 و رده طیفی O9III که در فاصله 5900 سال نوری قراردارد.

مشخصات ستاره A : قطر 29  برابر خورشید به دمای سطحی 13780 درجه ودرخشندگی 26600 برابر خورشید قدر مطلق 21/5- وجرم حدود 32 برابر جرم خورشید.

 دوره چرخش دوستاره به دور همدیگر 5236/3 روز است. سطح دو ستاره در تماس با یکدیگر بوده و جریانی از مواد بین  دو ستاره وجود دارد.

لیستی از ستاره‌های جالب توجه در سایت زیر آورده شده است.

www.Jumk.de/astronomie/special-stars