کد خبر: 5797
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Antilia Dwarf Galaxy / /

کهکشان کوتوله با شماره PGC 29194 کهکشانی کروی کوتوله (قطر 5/1 دقیقه قوسی) با درخشندگی سطحی کم می باشد (قدر ظاهری 6/14) که در صورت فلکی پمپ هوا در فاصله 75/3 میلیون سال نوری قراردارد و یکی از اعضا گروه محلی کهکشانها می باشد. این کهکشان در سال 1997 کشف شده و مانند بقیه کهکشانها هم رده مملو از جمعیتهای ستاره‌ای پیر است. یک ابر هیدروژن اتمی در مرکز این کهکشان وجوددارد که جرم آن 800000 برابر جرم خورشید است. معلوم نیست چرا این کهکشان با وجود این همه ابر غنی هیدروژنی از ستارگان جوان‌تهی است.