کد خبر: 5698
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

ستاره بتا قیفاووس / / / Alfirk / /

ستاره بتا قیفاووسی سرگروه ستارگان متغییر از نوع بتا قیفاووسی. ستاره‌ای غول از رده طیفی B1IV یا B2III و با دوره تناوب 57/4ساعت و دامنه تغییرات نوری  16/3 تا 27/3 می باشد. قطر آن 9 برابر قطر خورشید،‌دمای سطحی 17200 درجه کلوین و درخشندگی آن 6400 برابر خورشید . در فاصله 600 سال نوری قرار دارد. میدان مغناطیسی این ستاره صد برابر میدان مغناطیسی زمین و میزان اشعه x آن هم حدود2000 برابر توان اشعه x خوشید است. دوستاره  همدم دارد یکی که یکی ازآنها در فاصله 45 واحد نجومی از ان قرار دارد و دوره چرخش آن 90 سال است و دیگری که در تلسکوپ‌های کوچک هم قابل مشاهده است با جدایی ظاهری 13 ثانیه قوسی در فاصله 2400 واحد نجومی از آن واقع شده و دوره چرخش آن 30000 سال است. قدر این ستاره ۶۸/۲بوده و دمای آن 8900 درجه کلوین است.این ستاره همدم در سال 1832 میلادی کشف شده است.