کد خبر: 5692
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Alniyat / /

این اسم به دوستاره جلو و عقب ستاره  قلب‌العقرب داده شده است. ستاره جلو که عنوان سیگما هم دارد ستاره‌ای چهار تایی طیفی است. قدر ستاره اصلی 87/2 ، قطر 35 برابر خورشید،‌ دمای سطحی 7300  درجه کلوین و درخشندگی آن 3100 برابر خورشید است. قدر مطلق آن هم  9/3- می باشد.

 ستاره همدم ستاره ای غول است از رده طیفی B2 که هر 33 روز یکبار دور آن می‌چرخد. فاصله این ستاره با ستاره اصلی درحدود فاصله زهره تا خورشید است. ستاره سوم از رده طیفی b و در فاصله " 4/0 قرار دارد. ستاره چهارم هم از قدر 2/9 و از رده طیفی B9 می باشد که در فاصله 19 ثانیه قوسی از ستاره اصلی قرار دارد.

فاصله ستاره النّیت با خورشید 741 سال نوری است.