کد خبر: 5651
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Almaaz / /

ستاره اپسیلون عیوقی شمالی‌ترین ستاره مجموعه ستاره ای بزغالگان  در فاصله 2000 سال نوری. ستاره ای متغییر از نوع گرفتی و دوره تغییرات نوری آن 9885 روز یا 1/27 سال است. قدر این ستاره در حالت عادی 3 است که طی گرفتگی به 8/3 می رسد. مدت زمان گرفتگی نیز 670 روزیا تقریباً 2 سال طول می کشد به همین دلیل می توان  نتیجه‌گیری کرد که اندازه ستاره‌ای که عامل گرفتگی است و تا کنون هم مشاهده نشده است باید بسیار زیاد باشد، فاصله این همدم بزرگ با ستاره روشن تر مرکزی حدود 27 واحد نجومی است. ستاره اصلی از رده طیفی F ،‌از نوع غول، با جرم 15 برابر جرم خورشید، قطر آن حدود 120 برابر قطر خورشید، ‌قدر مطلق آن 6- دمای 6300 درجه کلوین و درخشندگی آن 21000 برابر خورشیداست. جرم ستاره دوم در حدود 14 برابر جرم خورشید و اندازه آن 2000 برابر قطر خورشید است. و از این لحاظ بزرگترین ستاره به حساب می آید. یکی از عجایب این ستاره دوتایی این است که در نتیجه گرفتگی، برای مدت کوتاهی روشنایی سیستم مقداری افزایش می‌یابد. آخرین باری که گرفتگی رخ داد در سال 1982 تا 1984 بوده است. در طی این مدت تلاش زیادی برای شناسایی طبیعت واقعی این سیستم به عمل آمد، چندین سمینار برگزار شد ولی هنوز حقیقت آن در پرده ای از ابهام قرار دارد. رصدخانه هاپکینزفونیکس از اوائل سال 1980 تا کنون به بررسی نور این ستاره مشغول است. گرفت بعدی این سیستم دراواخر بهار سال 2009 خواهد بود، سایت زیر در ارتباط با اطلاعات موجود و برنامه های آینده برای بررسی بیشتر این ستاره است .