کد خبر: 5644
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Alhena / /

ستاره ای با قدر۹۳/۱ با فاصله ۱۰۵ سال نوری .این اسم احتمالاً به کلمه گردن شتر در زبان عربی بر می‌گردد (شتر نام یکصورت قدیمی دراین منطقه از آسمان بوده است). ستاره‌ای دوتایی طیفی بوده که دوره تناوب آنها 6/12 سال است. در سال 1991 سیارک Myrrha 381 از مقابل آن گذشت. با این عبور نه تنها قطر سیارک به اندازه 140 کیلومتر محاسبه شد بلکه مشخص گردید که همدم آن ستاره ای از رشته‌ اصلی و از رده طیفی G با درخشندگی200 برابر کمتر از ستاره‌ اصلی است. قطر این ستاره 7/5 برابر قطر خورشید، دمای سطحی آن 8900 درجه  کلوین و درخشندگی 182 برابر خورشید است. جرم آن 8/2 برابر جرم خورشید وجرم ستاره همدم نیز در حد جرم خورشید است. فاصله متوسط دوستاره حدود 5/8 واحدنجومی بوده ومدار چرخشی دو ستاره کاملاً کشیده است.ستاره الحنا به زودی به ستاره‌ای غول‌ تبدیل خواهد شدکه در آن هیدروژن در لایه‌های بالایی هسته و هلیوم موجود در خود هسته شروع به سوختن خواهد کرد.