کد خبر: 5589
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Bok Objects / /

گویچه (گلبول) بوک ،ابرهایی کوچک و تیره هستند که در زمینه روشن سحابیهای روشن یا توده های ستاره ای مشاهده می شوند.اینها همان لکه ابرهایی هستند که در حال ریزش گرانشی برای تبدیل شدن به ستاره هستند(البته در صورتیکه دارای جرم کافی باشند).تقریبا" گرد بوده وابعاد آنها در حدود یک سال نوری وجرم آنها در حد جرم خورشید  است.دمای گلبولهای بوک در حدود 15 درجه کلوین است.

B.J.BOK  نام ستاره شناسی آمریکایی آلمانی است که به آنها توجه کرد وآنها را بعنوان پیش ستاره معرفی کرد.

 

واژه مرتبط: تحول ستاره ها  اجرام هربیگ هارو   ابرهای مولکولی

منبع عکس: SAAO