کد خبر: 5528
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Centaurus A / /

یک کهکشان با تابش قوی امواج رادیویی در فاصله یازده میلیون سال نوری .در طول موج دیدگانی به صورت کهکشانی عادی از نوع بیضوی که خطی از گاز وغبار تیره کننده آنرا نصف کرده دیده می شود.عکس های طولانی مدت گستره آنرا در حدود یک درجه نشان می دهند در حالیکه در طول موجهای رادیویی گستره آن بیشتر است.ظاهرا" این کهکشان از برخورد دو کهکشان بیضوی بزرگ ویک کهکشان مارپیچی غباری کوچک که در طول موج مادون قرمز قابل مشاهده است تشکیل شده است امواج شوک ناشی از برخورد موجب براه انداختن عصر جدیدی از تولد ستاره های جوان شده است.این کهکشان دارای تابش قوی اشعه ایکس ودر طول موجهای دیدگانی  هم می باشد.

این کهکشان نزدیکترین کهکشان با هسته فعال به کهکشان راه شیری به حساب می آید وشامل سیاهچاله ای بزرگ در مرکز خود است که جتهایی از گازهای سوزان از خود بیرون می دهد.