کد خبر: 5509
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

سحابی جبار / سحابی شکارچی / / m42 / /

 

سحابی معروف جبار  روشنترین سحابی گازی در آسمان در صورت فلکی جبار قرار دارد.در شرایط خوب با چشم غیر مسلح نیز قابل مشاهده است.قدر تقریبی آن در حدود ۴ بوده واندازه آن نیز در حدود یک درجه است. این سحابی در واقع تکه کوچکی از یک ابربزرگ است که چند صد سال نوری اندازه آن است.بطلمیوس تیکو براهه جان بایر و گالیله از ستاره شناسانی هستند که به آن پرداخته اند فاصله این سحابی در حدود ۱۶۰۰ سال نوری است.ابعاد واقعی آن درحدود ۳۰ سال نوری است.این سحابی توسط ۴ ستاره تازه متولد شده داغ در درونش روشن شده است نام این خوشه کوچک خوشه ذوزنقه وار یا تراپزی وم (Trapezium)است.این چهار ستاره با تابش فوتونهای فرابنفش خود موجب تحریک توده گازی ودر نتیجه درخشنده شدن آن شده اند.درخشندگی روشنترین این 4 ستاره 40 برابر خورشید است.

در این سحابی ستارگان آبی وداغ بسیاری وجود دارد وتلسکوپ هابل توانسته حلقه هایی از گاز وغبار اطراف این ستارگان را آشکار کند.اندازه این حلقه ها دو برابر اندازه کنونی منظومه شمسی می باشد.این حلقه ها می توانند به سیارات فراخورشیدی تبدیل شوند.

چگالی اتم ها ویونها در این سحابی در حدود 600 عدد در سانتیمتر مکعب است.در ماورای   این سحابی یک ابرمولکولی قرار دارد که  محل شکل گیری ستارگان جدیدی می باشد که همچنان  متولد می شوند..در طول موجهای فروسرخ پیش ستاره هایی در شرف تکوین قابل مشاهده است. ستاره های جوان دراوائل شکل گیری در طول موجهای مادون قرمز تابش دارند وبرای دیدن آنها باید به تلسکوپهای مادون قرمز مجهز بود.این ستاره ها در میان ابرهای مولکولی مخفی شده اند.

ابرمولکولی که آنسوی سحابی جبار قرار داردمتراکم تر  وسنگین تر از خود سحابی جبار است.

برای دیدن ان سحابی از هر وسیله نوری حتی چشم غیر مسلح نیزمی توان بهره برد.

 درباره فاصله این سحابی خبری در سایت زیر آمده است:

 

 http://www.parssky.com/news/?NewsID=2133&Cat=Astrophysics

 

 

 برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://www.dl-digital.com/images/Astronomy/Messier-Images/M42-Rework-1500.jpg

 

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

سحابی پخشی  NGC1976

85'*60'

1600

4

05  35

-05  27

جبار