کد خبر: 5433
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Interstellar matter / /

مولکولهایی که درون ابرهای مولکولی بین ستاره ای قرار دارند.این مولکولها در تمام فضا به شکل هیدروژن ومقداری هلیم هستند مقدارناچیزی هم دیگر ترکیبات دیگری وجود دارند و نسبت این ترکیبات درنقاط مختلف فضا می تواند متفاوت باشد.بیشتر این مولکولها به شکل گاز هستند ولی مقداری هم به شکل ذرت غبار فلزی هستند.چگالی متوسط گاز یک میلیون اتم در مترمکعب است درحالیکه چگالی ذرات غبار یک ذره در 100000 مترمکعب است.برای مقایسه جالب است بدانید چگالی ذرات در جو زمین در ارتفاع دریا 30 میلیارد میلیارد مولکول در مترمکعب است.گرچه چگالی این ابرها بسیار ناچیز است ولی باتوجه به این که حجم آنها بسیار زیاد است جرم آنها قابل توجه است و باید درمدلهای کیهانشناسی آنها را به حساب آورد.

مهمترین شکل ابرها سحابیها هستند.جرم این ابرها در کهکشان راه شیری به حدود ده هزار میلیون برابر جرم خورشید می رسد که خود ده درصد کل جرم کهکشان می باشد.این ابرها درون بازوهای کهکشان ودر قرص کهکشان قرار دارند ضخامت این ابرها در قرص  کهکشان تنها چند صد سال نوری است(قطر کهکشان راه شیری در حدود 100 هزار سال نوری است.)


برای کسب اطلاعات بیشتر(به زبان انگلیسی) به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://en.wikipedia.org/wiki/Interstellar_medium