کد خبر: 5392
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

مجمره / / / Ara / altar /

 اسم یک صورت فلکی کوچک در نیمکره جنوبی آسمان.

ستاره آلفا و بتا این صورت فلکی از قدر 8/2 و ستاره گاما نیز با قدر  ۵/۳ ستاره‌ای سه تایی است.

ستاره مو احتمالاً ستارهای است که سه سیاره بدور آن می‌چرخند. ستاره R متغییری از نوع گرفتگی الغول است که طی یک دوره 425/4 روزه قدر آن بین 6 تا 91/6 تغییر می کند این ستاره همدمی از قدر 7/7 با جدایی زاویه‌ای 6/3 ثانیه قوسی دارد.

چندخوشه باز و سه خوشه کروی از جمله خوشه کروی NGC6397  که با فاصله 7500 سال نوری بعد از خوشه M4 نزدیکترین خوشه به حساب می‌آید و با چشم غیر مسلح هم قابل مشاهده است، یک سحابی سیاره‌ای و چند کهکشان کم نور هم در محدوده آن قرار دارد.

خوشه باز IC 4651 با قدر حدود 7 و اندازه تقریبی 7 دقیقه قوسی که ترکیبی از 80 ستاره روشنتر از قدر 9 است هم در این صورت فلکی قرار دارد.

 

ستاره های دوتایی وچند تایی

توضیحات

قدرها

جدایی زاویه ای

بعد

میل

نام ستاره

 

3.5      10

3.5       12

AB       17.9"

AC        41.6

 

 

GAMMA

 

 

 

 

 

6       8.5

3.6"

16  39

-56   59

R     ARA

 

5.4         13

25

 

 

EPSILON

 

5.5       10.8

42.8

 

 

IOTA

 

3           11

55.6

 

 

ALPHA

ستاره های متغییر

طول دوره

حداقل-حداکثرقدر

نوع متغییر

بعد

میل

نام ستاره

4.42507روز

6     6.9

EA/DM

16  39

-56  59

R   ARA

0.451883   "

10     11.2

RRAB

17  59

-49  26

S    ARA

کهکشانها و خوشه ها وسحابی ها

قدر

اندازه

نوع

(دقیقه-ساعت)بعد

(دقیقه-درجه)میل

نام جرم

8.1

7'

خوشه کروی

17  25

-48  25

NGC  6352

5.2

15'

خوشه بازبهمراه سحابی

16  41

-48  46

NGC  6193

5.6

26'

خوشه کروی

17  40

-53  40

NGC  6397

 

1--مشخصات ستارگان (بعد٬ میل٬ قدر٬ رده طیفی)پرنور تر این صورت فلکی


برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.hawastsoc.org/deepsky/ara/index.html