کد خبر: 5243
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

ستاره کاپا جباری / سیف الجبار / / Saiph / /

نام ششمین ستاره پرنور صورت فلکی جبار .در فاصله ۷۲۰ سال نوری از زمین قرار دارد.این ستاره از لحاظ فاصله از خورشید واندازه مانند ستاره رجل می باشد.با دمای بیشتر از ۴۰۰۰۰ درجه می درخشد والبته بیشترین تابش آن در ناحیه ماوراءبنفش است که چشم انسان به آن حساس نیست.

برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://en.wikipedia.org/wiki/Rigel