کد خبر: 5231
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / O stars / /

دمای سطحی این دسته از ستارگان بین 30000 تا ۵۰۰۰۰درجه است.قویترین خطوط مربوط به هلیم یکبار یونیده و نیتروژن ،اکسیژن و کربن دوبار یونیده،خطوط بالمر مربوط به هیدروژن نسبتا" ضعیف(چونکه هیدروژن تقریبا" بطورکامل یونیده است)در طیف آنها قابل مشاهده است.بدلیل دمای بسیار بالا رنگ آنها آبی سفید است.

واژه مرتبط: رده بندی طیفی