کد خبر: 5201
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Blue flash nebula / ngc6905 /

نام یک سحابی سیاره ای باقدر ۱۲ که در فاصله ۴۷۰۰ سال نوری و در صورت فلکی دلفین قرار دارد. اندازه آن ۴۰ثانیه قوسی است.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.skyhound.com/sh/archive/aug1/NGC_6905.html