کد خبر: 5132
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Barnard star / /

نزدیک ترین ستاره به خورشید بعد از ستاره های سه گانه آلفا قنطورسی. در صورت فلکی حوا یا مارافسای قراردارد.فاصله آن 9/5 سال نوری و قدر آن 54/9 می باشد.کوتوله ای قرمز است از رده طیفی M5 با درخشندگی تنها 05/0 در صد درخشندگی خورشید.در سال 1916 توسط امرسان بارنارد کشف شده ودارای بیشترین حرکت سالیانه به مقدار 4/10 ثانیه قوسی در میان ستارگان می با شد.طی دو قرن می تواند به اندازه قطر ماه در آسمان جابجا شود.در سال 1960 مقداری حرکات نامنظم برای آن گزارش شده که براساس آن احتمال وجود دو سیاره را مطرح کرده بودند که البته چنین چیزی تا کنون اثبات نشده است .این تغییرات احتمالا" ناشی از خطای ابزاری بوده است.جرم وقطر این ستاره در حدود ۲۰ درصد خورشید است.درحال حاضر این ستاره با سرعت ۱۴۰کیلومتر در ثانیه به خورشید نزدیک می شود.سن آن در حدود ده میلیاردسال ودمای  آن در حدود ۳۰۰۰ درجه کلوین است.نور این ستاره گهگاهی تغییراتی از خود  نشان می دهد.

این ستاره را امرسان بارنارد کشف کرده است.