صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Bellatrix
شناسه خبر : 59441396/02/18 -

بلاتریکس

ستاره گاما جبار / ناجذ / / Bellatrix / /

نام ستاره گاما جباری با قدر ۶۴/۱ این ستاره از رده طیفی B2  فاصله آن 2۴۳ سال نوری می باشد.

 بلاتریکس اززبان لاتین آمده وبه معنای جنگجوی زن است.