کد خبر: 5944
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

ستاره گاما جبار / ناجذ / / Bellatrix / /

نام ستاره گاما جباری با قدر ۶۴/۱ این ستاره از رده طیفی B2  فاصله آن 2۴۳ سال نوری می باشد.

 بلاتریکس اززبان لاتین آمده وبه معنای جنگجوی زن است.