صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Alya
شناسه خبر : 54971396/02/18 -

آلیا

/ / / Alya / /

ستاره تتا صورت فلکی مار، ستاره‌ای دوتایی باقدرهای 59/4 و 96/4 و جدایی زاویه ای 22 ثانیه قوس می‌باشد. قطر ستاره اول 4/2 برابر قطر خورشید، دمای سطحی 8000 درجه و درخشندگی آن 22 برابر خورشید و در فاصله 132 سال  نوری قرار دارد.

قطر ستاره دوم هم 3/2 برابر قطر خورشید، دمای سطحی 7800 درجه و درخشندگی آن 18 برابر خورشید است و در فاصله 143 سال نوری قرار دارد.

احتمالاً هر دو ستاره در یک زمان متولد شده اند. دربعضی منابع آمده که دو ستاره بدور هم می چرخند و دوره تناوب نیز حدود 14000 سال است.