کد خبر: 6071
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Ultraviolet light / /

قسمتی از طیف الکترومغناطیسی که در نزدیکی منطقه مرئی طیف وقبل از منطقه اشعه ایکس قرار دارد.چشم انسان توانایی دیدن نور ماوراءبنفش را ندارد.طول موج این پرتو بین ۱۰ تا ۴۰۰ نانومتر است(طول موج  بلندتر از اشعه ایکس وکوتاه تر از نور دیدگانی)

بعضی از اجرام سماوی حتی خورشید نیز دارای تابش ماورابنفش می باشد.

 

واژه مرتبط:پرتو ماوراءبنفش دور

برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://en.wikipedia.org/wiki/Ultraviolet