کد خبر: 6050
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Danjon limit

حد دانژون

/ / / Danjon limit / /

آندره دانژون اخترشناس فرانسوی  با جمع آوری گزارش های رصد ماه نو متوجه شد که کوتاه شدن طول کمان با جدایی زاویه ای ماه و خورشید تغییر می کند و هرچه جدایی زاویه ای کاهش یابد طول کمان کمتر می شود.او دریافت که در جدایی زاویه ای کمتر از 7 درجه طول کمان ماه به صفر می رسد وهیچ بخشی از ماه قابل مشاهده نخواهد بود.این پارامتر دارای اهمیت فوق العاده ای است.این پدیده نشان می دهد که بدون توجه به سن٬ هلال ماه در جدایی کمتر از 7 درجه تشکیل نمی شود وبنابراین ماه قابل رویت نخواهد بود.این حد رویت مرتبط با عوارض سطحی  بویژه کوههای لبه ماه می باشد.

بعضی از کارشناسان رویت عقیده دارند هلال باریک ماه تا زاویه ۵ درجه امکان آشکارسازی با سیستمهای پردازش تصویر وجود دارد.آخرین رکورد ثبت شده نیز تا اردیبهشت سال ۱۳۸۹ شمسی مقدار ۳/۷ درجه است.


برای دریافت مقاله ای درباره حد دانژون از آقای امیر حسن زاده اینجا راکلیک کنید.