کد خبر: 6014
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / M19 / /

یک خوشه کروی در فاصله ۲۸۰۰۰ سال نوری در صورت فلکی مارافسای (حوا) که در فاصله 3 تا 5 هزار سال نوری از مرکز کهکشان راه شیری فرار دارد.بیضوی ترین خوشه کروی شناخته شده آسمان است وتعداد ستارگان محور بزرگ آن دوبرابر ستارگان در امتداد محور کوچک آن است٬ این می تواند ناشی از اثرات گرانشی مرکز کهکشان ویا وجود غبارهای تیره کننده دید باشد.در دوربینهای دوچشمی به صورت لکه ای مه آلود غیر قابل تفکیک ولی با کمک تلسکوپ می توان چند ستاره آنرا تشخیص داد.

 برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://thebigfoto.com/wp-content/uploads/2009/02/messier-19.jpg