کد خبر: 5939
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Becklin-Neugebauer object

شیی بکلین -نیوگبایور

/ / / Becklin-Neugebauer object / BN object /

ستاره جوان وداغ در منطقه  سحابی جبار که فقط در طول موجهای مادون قرمز درخشش دارد.ستاره  از رده طیفی B  می باشد.تابش نوری و ماورائ بنفش این ستاره در سحابی اطراف آن جذب شده واین سحابی نور آن را در طول موجهای مادون قرمز پس می دهد نام سحابی در برگیرنده ستارهLOW KLEINMANN می باشد..این ستاره وسحابی در حقیقت در پشت سحابی جبار قرار دارند.این ستاره در سال 1967 توسط دو ستاره شناس آمریکایی با نام های اریک بکلین و گری نیو گبایور کشف شده است.درخشندگی این ستاره در حدود هزار برابر خورشید ودمای آن درحدود ۲۰۰۰۰ درجه  است.این ستاره نمونه ای از ستاره های درحال شکل گیری می باشد.

مقاله ای درباره این جرم در سایت زیر آمده است:

http://www.journals.uchicago.edu/ApJ/journal/issues/ApJL/v547n1/005753/005753.html