کد خبر: 5917
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / M80 / /

یکی از چگال ترین خوشه های کروی   کهکشان راه شیری.در صورت فلکی عقرب قرار دارد و شامل صدها هزار ستاره می باشد که در میان آنها تعداد زیادی ستاره گرم و درخشان درمناطق مرکزی قرار دارد.تاکنون دو نو اختر در آن مشاهده شده اند یکی در سال 1860 ودیگری در سال 1938.این خوشه در سال 1781 توسط شارل مسیه کشف شد.

پیدا کردن این خوشه آسان است زیرا در امتداد دو ستاره قلب العقرب وبتا عقرب قرار دارد.فاصله آن 27000 سال نوری وقطر آن 40 سال نوری و اندازه ظاهری آن 9 دقیقه قوسی است.

 

 

 

برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://thebigfoto.com/wp-content/uploads/2009/03/messier-80.jpg