کد خبر: 5845
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Ant Nebula / Menzel 3 /

نام یک سحابی سیاره‌ای دو قطبی که در صورت فلکی گونیا قراردارد طول کلی این سحابی 6/1 سال نوری وفاصله آن بین 3000 تا 6000 سال نوری است. سرعت فرار مواد از آن 5/3 میلیون کیلومتر در ساعت یا 1000 کیلومتر درثانیه و بیشتراز تمام سحابی‌های شناخته شده دیگر است.

یکی از نظریه‌ها در توجیه شکل ویژه آن  این است که ستاره اصلی مرکزی این سحابی دارای یک همدم در فاصله خیلی کم مثلاً خورشید تا زمین می باشد و اثرات گرانشی آن موجب به وجود آمدن این شکل ویژه شده است. براساس  نظریه دیگر اینها ابرغولهایی هستند که در مرحله پیش از تولید سحابی سیاره ای قرار گرفته اند و میدان قوی مغناطیسی ستاره مرکزی در حال مرگ موجب به وجود آمدن این شکل ویژه شده است.

 

واژه مرتبط: جریان دو قطبی

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به سایت زیر مراجعه نمایید

 

 http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/pia04216