کد خبر: 5778
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Anihilation / /

فرآیندی که در آن جرم کلی دو ذره برخورد کننده که جنس یکی از ماده دیگر از ضد ماده باشد، به انرژی تابشی از نوع گاما تبدیل می شود. در حالت برخورد الکترون و پوزیترون (ضد الکترون) اشعه گاما باقدرت 511 کیلو الکترون ولت آزادمی‌شود.