کد خبر: 5762
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

الفرقد / / / Pherkad / /

ستاره گاما دب اصغری یک ستاره متغییر نامنظم است که در فاصله 270 سال نوری قرار دارد. این ستاره با قدر 3  ستاره ای غول از رده طیفی A3  است.

قدر این ستاره طی 2 تا 3 ساعت به اندازه یک دهم تغییر می کند.

ستاره الفرقد بهمراه ستاره کوکب بعنوان دو ستاره نگهبان(Guardian   )قطب شناخته می شوند.ستاره روشن کنار آن که ستاره بتای صورت فلکی است با نام انور افرقدین (انور به معنای روشن تر)شناخته می شود.