کد خبر: 5749
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Synodic moon

ماه هلالی

/ / / Synodic moon / /

فاصله زمانی بین دو ماه بدر متوالی برابر با 29 روز و12 ساعت و 44 دقیقه

فاصله زمانی که  ماه نسبت به خط فرضی واصل زمین و خورشید یکبار می چرخد.این زمان با فاصله زمانی بین دو حالت مقارنه ماه نیز برابر است.فاصله زمانی بین دو ماه نو(در حدود 29.530589 روزخورشیدی متوسط) یک ماه هلالی می باشد.در مورد ماه این فاصله زمانی به دلیل اثرات گرانشی در هر قرن به اندازه دو میلیونیم روز افزایش می یابد وفاصله زمانی بین هر دو ماه نو می تواند تا 7 ساعت با مقدار متوسط آن اختلاف داشته باشد.