کد خبر: 5744
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Ankaa / /

ستاره آلفای صورت فلکی سیمرغ با قدر 2.4 .این ستاره ،غولی از رده طیفی K0  بوده ودر فاصله 77 سال نوری از زمین قرار دارد.ستاره ای دوتایی بوده وشعاع آن 16 برابر شعاع خورشید است.

دمای آن ۴۵۰۰ درجه ودرخشندگی آن ۹۹  وقطر آن ۱۶برابر خورشید است. آنکا همان عنقا یا سیمرغ می باشد.