کد خبر: 5727
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Achernar / /

 ستاره آلفا صورت فلکی نهر که نهمین ستاره نورانی آسمان، با رنگ سفید و آبی از قدرچهل وشش صدم ، از ستار گان رشته اصلی از رده طیفی B3Vp بوده و در فاصله 144 سال نوری از زمین قرار دارد. قدر مطلق آن دو وهفت دهم منفي و درخشندگی آن در حدود 3000 برابر خورشید است. قطر آن 9 برابر خورشید و دمای آن 14000 درجه است.