کد خبر: 5724
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Acamar / /

 

ستاره تتا صورت فلکی نهر با قدر مجموع دو ونود دوصدم که در فاصله 161 سال نوری از زمین قرار دارد و یک ستاره دوتایی خوب برای رصد با تلسکوپهای غیر حرفه ای به حساب می آید. دو ستاره به تفکیک دارای قدر دو وهشتادو دوصدم  وچهار و يك دهم هستند.