کد خبر: 5717
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Absorbtion Band

باند جذبی

/ / / Absorbtion Band / /

 یک دسته از خطوط جذبی بسیار نزدیک بهم که به دلیل عبور نور از میان مولکولها شکل می گیرد،  برای مثال می توان به باندهای ناشی از وجود دی اکسید تیتانیوم و ترکیبهای کربنی در ستاره های با دمای کم اشاره نمود.

 هر عنصر از ميان پرتوهاي عبوري يك محدوده طول موج ويژه خود را جذب نموده وموجب تيرگي در طيف عبوري مي شود.با بررسي باند هاي جذبي مي توان به وجود عناصري كه طيف اصلي نور از ميان آنها گذشته است پي برد.