سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

خط جذبی
Absorbtion line

یک خط تیره در میان طیف پیوسته که در نتیجه جذب نور یا هر گونه تابش الکترومغناطیسی در یک طول موج کاملا مشخص پدید می آید. هر خط جذبی نشان دهنده نوعی خاص از مواد واقع در مسیر عبور نور از منبع نور تا مشاهده گر می باشد .

زمانی که از نور دریافتی از یک ستاره حتی خورشید طیف نگاری می شود مقداری ازخطوط جذبی مشاهده شده ناشی از مواد تشکیل دهنده جو ستاره و مقداری هم مربوط به جو خود زمین می باشد.از آنجاییکه وضعیت خطوط جذبی جو زمین مشخص هستند با بررسی طیف می توان به عناصر موجود در ستاره یا خورشید پی برد.

 

 

 

۷۶۹۸۴۸۰   پیاده سازی : کافه نورون