کد خبر: 5707
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Abell 39

آبل 39

/ / / Abell 39 / /

 

                                                                                                                        

نام یک سحابی سیاره ای با قدر 7/13 که شکل آن کروی است و در صورت فلکی جاثی قرار دارد. این سحابی در سال 1966 توسط جورج آبل کشف شد. ستاره اصلی این سحابی سیاره ای به اندازه یک دهم سال نوری از مرکز کره دورتر است که در حال حاضر یک معما به حساب می آید .