کد خبر: 5705
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Algol Star / /

یکی از سه گروه اصلی ستاره های متغییر گرفتگی که سردسته آنها ستاره الغول یا بتا برساوشی، می باشد.دوستاره به صورت دوتایی بسیار نزدیک به هم بوده و دوره چرخش آنها بین 5 ساعت تا 30 سال است. یکی از ستاره های معمولاً ستاره از رشته‌ اصلی و ستاره همدم یعنی عامل گرفتگی هم  ستاره ای سبکتر از نوع زیر غول Subgiant قرمز می باشد که لبRoche  خود را پر کرده است.

آینده یک سیستم ستاره ای از نوع الغول تا حد زیادی به جرم  دوستاره بستگی دارد