کد خبر: 5688
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

ستاره بتا ثوری / / / alnath / elnath /

ستاره بتا ثوری با قدر ۶۲/۱ قطر۴/۵ خورشید که در فاصله ۱۳۱ سال نوری قرار دارد.این ستاره قبل از این در محدوده صورت فلکی ارابه ران بوده و اکنون نیز گهگاهی با نام گاما ارابه ران شناخته می شود.دمای سطحی آن ۱۲۶۰۰ درجه ودرخشندگی آن حدود۷۰۰ برابر خورشید است.